Software


Podvojné účetnictví


Program je určen pro vedení účetnictví malých a středních firem a pro neziskové organizace s povinností vést podvojné účetnictví.
Účtování pomocí předkontací je velmi jednoduché a zvládne to i "příležitostní účetní".
Účtovat je možno na střediska a zakázky.
Program obsahuje množství funkcí a modulů, které zefektivní prácí účetní.

Některé základní:
Deník účetních operací – zaúčtování každého účetního dokladu se promítne v deníku. I odtud je možné každý zdrojový doklad prohlížet nebo opravovat. Odsud vytiskneme účetní doklad, nebo další sestavy.
Účtový rozvrh – po prvním spuštění programu se zvolí jestli jde o výdělečnou, anebo neziskovou organizaci a podle toho se nastaví plně funkční účtový rozvrh. Ten je samozřejmě možné dále upravovat a přizpůsobit vlastním potřebám.
Hlavní kniha – kumuluje všechny pohyby všech účtů. Odsuď získáme přehled o měsíčních obratech, o obratech na účtu za zvolené období a další přehledy.
Faktury odběratelské – evidence vystavených faktur (v Kč, nebo v libovolné cizí měně). Kdo má i program fakturace, tomu se faktury do účetnictví zapisují automaticky po vytvoření faktury.
Podobné je to i ve Fakturách dodavatelských. Při zaevidování faktury se zaeviduje i DPH a zaúčtuje se – stlačením jednoho tlačítka.
Ostatní závazky a ostatní pohledávky – většinou používané na evidenci leasingů, pojistek ...
Interní doklady – slouží pro zaúčtování vnitrofiremních dokladů, vytvoření vzájemných zápočtů, doklady z přepočtu pokladen a bankovních účtů v cizích měnách na konci roku a také doklady po přepočtu neuhrazených závazků a pohledávek na konci roku.
Pokladny – program umožňuje vytvořit libovolné množství pokladen v libovolných měnách. Pokladnou se dá uhradit závazek, nebo pohledávka, anebo zaznamenat jinou platbu včetně DPH. Je možné přímo vytisknout pokladní doklad bez nutnosti ručního vypisování.
Banky – podobně jako v pokladnách program umožňuje vytvořit libovolné množství bankovních účtů v libovolných měnách, importovat výpisy z bankovních účtů, nebo vytvořit příkaz k úhradě pro bankovní aplikací (homebanking).
Evidence DPH – každý doklad, který obsahuje daň z přidané hodnoty se zaznamenává do této evidence a každý měsíc/ čtvrtletí se vypočte daňové přiznání a vytvoří daňový formulář. Také můžete vytvořit Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely. Všechny tyto evidence je možno poslat elektronicky – vytvořením XML souboru a umístěním na daňový portál Finanční správy, nebo přes datovou schránku.
Rozvaha – s nově nainstalovaným programem dostává zákazník nadefinovanou rozvahu v plném a zkráceném rozsahu. Tu je možné kopírovat, měnit a přizpůsobovat vlastním potřebám. Spočítá se za libovolné období a spočítají se údaje i minulého účetního období. Rozvahu je pak možno vytisknout ve formě oficiálního formuláře, anebo pracovní verzi v Kč, nebo v tisíci korunách.
Výsledovka – výkaz zisků a ztrát. Je to podobné jako s rozvahou.
V každém modulu jsou různé přehledy a tiskové sestavy.

Fakturace


Program je určen pro vystavování faktur. Vyhotoví fakturu, dodací list, hotovostní doklad. Je vhodný pro plátce i neplátce DPH. Pro malé i větší podnikatele a živnostníky. Lze v něm vytvořit libovolné množství dokladových řad pro rozlišení různých druhů dokladů. Doklady lze vystavovat v různých měnach a také tisknout v různých jazycích. Položky faktury je možno přímo psát, vybírat ze seznamu položek (ceníku). Je možné využít vytvořenou fakturu jako šablonu pro pozdější použití. Program umí režim přenesené daňové povinnosti dle §92a.
Do faktury je možno vložit vlastní logo, podpis, razítko.
Pro přehledy slouží množství tiskových sestav a filtrů.

Sklad


Skladový program určený pro sledování zásob skladu. Je v něm možno vést neomezené množství skladů jedné anebo i více nezávislých firem. Skladové zásoby jsou vedeny v průměrných cenách.
Seznam zboží/ materiálu poskytuje základní přehled o výskytu, pohybech, množstevních a finančních hodnotách sledovaných položek. Zboží je možné evidovat pomocí vlastního interního číslování a také pomocí čárového kódu.
Pomocí příjemek se se navyšuje evidenční stav položek. Příjemky je možno navádět i v cizí měně. Příjemky lze opravovat i rušit – v programu existuje opravný algoritmus, který vyrovná případné dodatečné úpravy v příjemkách.
Výdejkou zaznamenáme výběr položek ze skladu. A podobně jako v příjemkách je možno skladové pohyby rozlišit pro pozdější přehledy. Výdejka/ příjemka se dá rozlíšit i pomocí dalšího druhu dokladu. Je možno vytvořit výdejku přímo na některou zakázku.
Z dalších funkcí je nutno zmínit inventurní modul, různé číselníky, možnost vytvořit účetní doklad pro účetnictví, převod mezi různými sklady, …
Pro přehledy slouží množství sestav, které je možno vytisknout, nebo jenom prohlížet anebo exportovat do PDF souborů.

SWS Classic


Program, který spojuje a rozšiřuje možnosti samostatných programů pro sklad a fakturaci. Pomáhá při vytváření a udržování prodejních cen – u každé skladové položky je možno nastavit libovolné množství pevných cen, různé slevy pro zákazníky, slevové akce a jejích vyhodnocení. Zboží je možné evidovat podle výrobního čísla, šarží, barev, velikostí atd..
Je vhodný pro velkoobchodní i maloobchodní prodej. V hotovostních dokladech se doplňuje FIK pro potřeby EET.
Program také zahrnuje možnost exportu dodacích listů a faktur do EDI systému.